13 Mayıs 2012 Pazar

FEN VE MÜHENDISLİK ELEKTRONİK DERGİLER
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi-
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi- 2000-
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi
Atmospheric Pollution Research (APR)- 2010-
Balıkesir Üniversitesi Fne Bilimleri Enstitüsü Dergisi- 1999-
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi- 2007-
Bilişim Teknolojileri Dergisi- 2008-
Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi- 2011-
Biyoteknoloji Elektronik Dergisi- 2009-
Biyoteknoloji Elektronik Dergisi- 2009-
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi- 2005
Celal Bayar Üniversitesi Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi- 2004-
Chimica Acta Turcica- 2006-
Communications,; Faculty Of Science,; University of Ankara Series A1:Mathematics and Statistics- 1948-
Communications,; Faculty Of Science,; University of Ankara Series A2-A3 physics,; Engineering physics,; Electronix Engineering and Astronomy- 1974-
Communications,; Faculty Of Science,; University of Ankara Series C: Biology,; Geological Engineering and Geophysical Engineering- 1983-
Communications, Faculty Of Science, University of Ankara Series B: Chemistry and Chemical Engineering- 2008
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi- 2002-
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi- 1984-
Çankaya University Journal of Arts and Sciences- 2004- 2009
Çankaya University Journal of Science and Engineering- 2010-
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi- 2009-
Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi- 2008-
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi-
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi- 1999-
e-LSE : Electronic Letters on Science&Engineering- 2005-
Ege University Journal of The Faculty of Science- 2004-
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. Dergisi- 2001-
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education
Eurasian Journal of Analytical Chemistry- 2006-
Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education- 2009-
Eurasian Mathematical journal (Kazakistan)- 2010-
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi- 2003-
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi- 2003-
Gazi Üniv. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi- 2003-
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Teknolojileri Dergisi- 2008-
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi- 2003-
Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi- 1986-
Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi- 2006-
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi- 2010-
Hacettepe Journal of Biology and Chemistry- 2007-
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics- 2005-
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi- 2009-
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi- 2003-
International Electronic Journal of Mathematics Education- 2006-
International J. of Natural and Engineering Sciences- 2007-
International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)- 2009-
International Journal of Engineering Research and Development- 2009
International Journal of Environmental and Science Education- 2006-
Istanbul University - Journal of Electrical &; Electronics Engineering- 2009-
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi- 2010-
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi- 2011-
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi : Fen ve Mühendislik Bilimleri- 2002-
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi- 2002-
İstanbul University Faculty of Science Journal of Mathematics, Physics and Astronomy- 2006-
İstanbul Üniv. Müh.Fak. Yer Bilimleri Dergisi- 2003-
İstanbul Yerbilimleri Dergisi- 2008-
İTÜ Dergisi : Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım
İTÜ Dergisi : Seri C: Fen Bilimleri
İTÜ Dergisi : Seri D: Mühendislik
İTÜ Dergisi : Seri E: Su Kirlenmesi Kontrolü
Journal of Biological& Environmental Sciences (Uludağ Üniversitesi)- 2007-
Journal of Chemical Metrology- 2007-
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment- 1995-
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi- 2008
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi- 2000-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi- 2009-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi- 2009-
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi- 2010-
Korozyon Dergisi- 2007-
Maden Tetkik ve Arama Dergisi- 1936-
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi- 2004-
Manas Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi- 2001-
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi- 2002-
Matematik Dünyası- 2003-
Mathematical and Computational Applications (MCA)- 2005-
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi- 2010
METU Journal of Faculty of Architecture- 2004-
Mühendislik Bilimleri Dergisi (Niğde Üniversitesi)- 1997-
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi- 2007-
NeuroQuantology- 2003-
Organic Communications- 2008-
Ozean Journal of Applied Science- 2008-
Politeknik Dergisi (Gazi Üniversitesi)- 2000-
Records of Natural Products- 2007-
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi- 2005-
Selçuk Journal of Applied Mathematics- 2000-
Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi- 2001-
Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi- 2006-
Süleyman Demirel Üniv. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi- 2010-
Süleyman Demirel Üniv. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi- 2009-
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi- 2006-
Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi- 2009-
Teknoloji (Karabük Üniversitesi)- 1998-
Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi- 2007-
Tekstil ve Konfeksiyon (Ege Üniversitesi)- 2006
The Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education- 2005
The International Journal of Mineral Resources Engineering- 2007-
The Online Journal of Science and Technology (TOJSAT)- 2011-
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi- 2001-
TurkishJournal of Science & Technology (Fırat Üniversitesi)- 2006-
TÜBAV Bilim Dergisi- 2008-
Türk Bilgisayar ve Matematik Egitimi Dergisi-
Uludağ Üniv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi- 2002-
University of Istanbul Faculty of Science the Journal of Mathematics,; Physics and Astronomy,; New Series- 2008-
Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi (Kocaeli Üniversitesi)- 2008-
Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi- 2005-
Yer Bilimleri (Hacettepe Üniversitesi)- 2000-SOSYAL BİLİMLER ELEKTRONİK DERGİLER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2007-
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi- 2005-
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2008
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitimbilim- 2008-
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2001-
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi-
Aile ve Toplum- 1991-
AJESI (Anadolu Journal of Educational Sciences International)- 2011-
Akademia : Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi
Akademik Bakış : Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
Akademik İncelemeler : SAÜ Sosyal Bilimler Dergisi- 2006-
Akademik ORTA DOĞU- 2006-
Akademik Yaklaşımlar Dergisi (İnönü Üniv. İİBF)- 2010-
Akdeniz İİBF Dergisi- 2001-
Alanya İşletme Fakültesi Dergisi- 2009-
Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi- 2009-
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi- 2010-
Alternatives : Turkish Journal of International Relations- 2002-
Anadolu Araştırmaları- 1979-
Anadolu Sanat
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2002-
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi)- 2001
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi- 2004
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi- 1957-
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi- 1968
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi- 1992-
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- 1943-
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi- 1952-
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi- 1943
Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2009-
Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2009-
Annales de la Faculté de Droit d&;#8217;Istanbul- 2009-
Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi- 1965-
Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri (Ankara Üniversitesi)- 2005-
Arkeoloji Dergisi (Eege Üniversitesi)- 1991-
Arkeoloji Sanat Tarihi Dergisi (Ege Üniversitesi)- 1982-
Art-E (Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)- 2008-
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi- 1984-
Atatürk Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi- 1999-
Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi- 2002-
Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi- 2003-
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - 1999-
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi- 1995-
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi- 1978
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 1995-
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi- 1994-
Balıkesir Üniv. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi- 2007-
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 1998-
Bankacılar Dergisi- 2009-
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniv.)- 2010-
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi- 2010-
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2006-
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi- 2007-
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2007-
Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi- 2008-
Bilge Strateji : Jeopolitik,; Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi- 2009-
Bilgi Dünyası- 2002-
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi- 2006-
Bilgi Ve Belge Araştırmaları- 2008-
Bilig : Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi- 2004-
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Sosyal Bilimler Dergisi- 2010
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2011-
Bogazici University Journal of Education- 2002-
Boğaziçi Üniversitesi Dergisi: Hümaniter Bilimler- 1973-
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi- 2004-
Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- 2009-
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2003-
Coğrafi Bilimler Dergisi (Ankara Üniversitesi)- 2003-
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi- 2001-
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi- 2001-
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi- 1998-
Cumhuriyet ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi- 2001-
Cypriot Journal Educational Sciences (KKTC)- 2006-
Çankaya University Journal of Arts and Sciences- 2004- 2009
Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences- 2010-
Çankaya University Journal of Law- 2010-
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2006-
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi- 2001-
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 1987-
Defence Against Terrorism Review- 2008-
Değerler Eğitimi Dergisi- 2003-
Dem Dergi-
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- 2003-
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi- 2005-
Dil Dergisi (Ankara Üniversitesi TÖMER)
Dilbilim- 2009-
Diyanet İlmi Dergi- 2002-
Doğu Araştırmaları- 2008-
Doğu Coğrafya Dergisi- 2002-
Doğu Edebiyatı- 2007-
Doğuş Üniversitesi Dergisi- 2000-
Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bil. Enst. Dergisi- 1999-
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi- 2006-
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- 1980-
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi- 1993-
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi- 2001-
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi- 2000-
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi- 2000-
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2002-
e-Makalat : Mezhep Araştırmaları Dergisi- 2008-
e-Şarkiyat : İlmi Araştırmalar Dergisi- 2009-
EDU7 (Yeditepe Üniversitesi)-
Educational Policy Analysis and Strategic Research- 2006-
Ege Coğrafya Dergisi- 1988-
Ege Akademik Bakış (Ege Üniversitesi İİBF)- 2001-
Ege Coğrafya Dergisi (Ege Üniversitesi)-
Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online (Ege Üniversitesi)- 2004-
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi (ETAD)- 2010-
Eğitim ve Bilim- 2009-
Eğitimde Kuram ve Uygulama (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)- 2005-
Eğitişim Dergisi- 2003-
Ekonomi Bilimleri Dergisi- 2009-
Ekonomik Yaklaşım (Gazi Üniversitesi)- 1980-
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi- 2002-
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi- 2002-
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2001-
Ermeni Araştırmaları- 2001-
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2002-
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- 1997-
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi- 2006-
ETHOS FELSEFE : Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar
Eurasian Journal of Anthropology- 2010-
Eurasian Journal of Business and Economics (Kırgızistan)- 2008
European Journal of Economic and Political Studies (Fatih Üniversitesi)- 2008-
European Journal of Educational Studies- 2009-
fe dergi: feminist eleştiri (Ankara Üniv.)- 2009-
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 1999-
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi- 2009-
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)- 2006-
Gazi Akademik Bakış Dergisi- 2007-
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2001-
Gazi Üniv. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi- 2003-
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- 1997-
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi- 1999-
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi- 2002-
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2007-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi- 2006-
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi- 2006-
Global Media Journal- 2006
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi- 2011
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi- 2010
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi- 1998-
Güvenlik Stratejileri Dergisi- 2005-
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi- 2004-
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi- 1983-
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 1986-
Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi- 2009-
Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi- 2003-
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi- 2010-
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi- 2009-
Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi- 2002-
Hİtit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2008-
Hukuk ve Hayat Dergisi- 2009-
International Journal of Early Childhood Special Education- 2009-
International Journal of Social Inquiry (Uludağ Üniversitesi)- 2008-
İ.Ü.Çeviribilim Dergisi- 2010-
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi- 2000-
İlahiyat Studies- 2010-
İletişim : Kuram ve Araştırma Dergisi (Gazi Üniversitesi)- 2003-
İletişim Araştırmaları (Ankara Üniversitesi)-
İlköğretim Online- 2002-
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2004-
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- 2010-
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi- 2010-
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi- 2010-
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi- 2010-
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi- 2003-
İslam Tetkikleri Dergisi- 1995-
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi- 2011-
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi : Sosyal Bilimler ve Sanat- 2002-
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi- 2002-
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2002-
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi- 2004-
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi- 2009-
İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi- 2005-
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası- 2008-
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası- 2009-
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi- 2008-
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi- 2010-
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi- 2007-
İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi- 1996-
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi- 2010-
İşletme Araştırmaları Dergisi- 2009-
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi- 2010-
İTÜ Dergisi : Seri B: Sosyal Bilimler
Journal of Alternative Perspectives in Human Sciences- 2010-
Journal of American Studies of Turkey- 1995-
Journal of Azerbaijani Studies- 1998-
Journal of Economic and Social Research (Fatih Üniversitesi)- 1999-
Journal of Global Strategic Management- 2007-
Journal of Interdisciplinary Music Studies- 2007-
Journal of International Trade and Diplomacy- 2007-
Journal of Qafqaz University- 1997-
Journal of Turkish Science Education- 2004-
Kadın Araştırmaları Dergisi- 2006-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi- 2003-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2004-
Kamu Hukuku Arşivi- 1998-
Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi- 2000-
Karadeniz Araştırmaları Dergisi- 2004-
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (Giresun Üniversitesi)- 2009-
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi- 2011-
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi- 2005-
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi- 2003-2008
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi- 2006-
Kaygı : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Kelam Araştırmaları Dergisi- 2003-
KİLAD : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak. Araştırma Dergisi-
Kilis 7 Aralık Üniv. İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi- 2007-
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2002-
Koop-Mer (Gazi Üniversitesi)- 2006-
Kurgu (Anadolu Üniversitesi)
Law and Justice Review (JAT)- 2010-
Litera (İstanbul Üniversitesi)- 2009-
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları- 2009-
Maliye Dergisi- 2000-
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2001-
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi- 2001-
Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi- 2003-
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi- 2008-
Masrop E-Dergi- 2007-
Mediterráneo/Mediterraneo (İstanbul Üniversitesi)- 2009-
Megaron : YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ- 2005-
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2006
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2009
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2005-
Mevlana Araştırmaları Dergisi- 2007-
Mevzuat Dergisi- 1998-
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni- 2009-
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi- 2004-
Muğla Üniversitesi İİBF Dergisi- 2005-
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2000-
Mukaddime Dergisi (Mardin Artuklu Üniversitesi)- 2010-
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2008-
Müzik ve Bilim : Uluslararası Hakemli Bilimsel Müzik Dergisi
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- 2007-
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi- 2008-
Novitas Royal: Research on Youth and Language- 2007-
Nüsha : Şarkiyat Araştırmaları Dergisi- 2001-
Ondokuz Mayıs University Journal of Sports and Performance Researches- 2010-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2008-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2009-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi- 1986-
Online Journal of Communication and Media Technologies- 2011-
Ordu Üniversitesi SBE Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi- 2010-
Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları- 2006-
Ortadoğu Analiz- 2009-
Ortadoğu Etütleri- 2009-
Osmanlı Bilimi Araştırmaları- 2009-
OTAM : Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi- 1991-
Ozean Journal of Applied Science- 2008-
Ozean Journal of Social Science- 2008-
Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi- 2010-
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-
PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi (e-dergi)
Perceptions-Journal of International Affairs- 1996
Polis Bilimleri Dergisi- 1998-
Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi- 2005-
Praksis : Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi- 2001-
Psikoloji Çalışmaları Dergisi- 2009-
Psinema: Sinema ve Psikoloji Dergisi- 2008-
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi- 2010-
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi- 2008-
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi- 2000-
Sanat Tarihi Yıllığı-
Sanat ve İnsan Ulusal Hakemli e-Dergi- 2010-
Sanat ve Tasarım (Gazi Üniversitesi)- 2008-
Sayıştay Dergisi- 1990-
Selçuk İletişim (Selçuk Üniversitesi)- 1999-
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi- 2008-
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi- 2008-
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi- 2006-
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi- 1985-
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2003-
Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2011-
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi- 2003-
Sosyal Bilimler Dergisi (İstanbul Üniversitesi)- 2007-
Sosyal Bilimler Dergisi (İstanbul Üniversitesi)- 2010-
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi- 1954-
Sosyal Siyaset Konferansları- 2006-
Sosyoekonomi- 2005-
Sosyoloji Konferansları- 2009-
Spor Bilimleri Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)- 2000-
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Ankara Üniversitesi)- 2003-
Süleyman Demirel Üniv. İİBF Dergisi- 1996-
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi- 2007-
Şarkiyat Mecmuası (İstanbul Üniversitesi)- 2008-
Tarım Ekonomisi Dergisi- 1992-
Tarih Dergisi (İstanbul Üniversitesi)- 1950-
Tarih İncelemeleri Dergisi (Ege Üniversitesi)- 2005-
Tasavvuf Dergisi- 1999-
The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED)- 2011-
The Review of Social,; Economic and Business Studies- 2002-
The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE)- 2000-
The Turkish Yearbook of International Relations (Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı)- 1977-
TİSK Akademi- 2006-
Tiyatro Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi)- 2002-
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi- 2009-
TOJET : The Turkish Online Journal of Educational Technology- 2002-
Toplum ve Sosyal Hizmet (Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi)- 1983-
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi- 2011-
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2011-
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2000-
Turkish Journal of Music Education- 2008-
Turkish Journal of Music Education- 2008-
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry- 2010-
Turkish Policy Quarterly- 2002-
Turkish Studies- 2006-
TÜBAV Bilim Dergisi- 2008-
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (İstanbul Üniversitesi)- 2008-
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (Ege Üniversitesi)- 1996-
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi- 2003-
Türk İdare Dergisi-
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi- 1994-
Türk Kütüphaneciliği- 1952-
Türk Psikoloji Bülteni- 2004-
Türk Psikoloji Dergisi- 2002-
Türk Psikoloji Yazıları- 2002-
Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları- 2011-
Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Üniversitesi)- 1994-
Türkiyat Mecmuası (İstanbul Üniversitesi)- 1925-
Türkiyat Mecmuası (İstanbul Üniversitesi)- 1925-
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi- 2010-
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkoloji Dergisi (Ankara Üniversitesi)- 1965-
Uludağ Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2000-
Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi- 2004-
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2001
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi- 2010
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi- 2010-
Uluslararası Hukuk ve Politika- 2005-
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi- 2008-
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi- 2004-
Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi- 2009-
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi- 2007
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2008-
Üniversite ve Toplum- 2001-
World Journal on Educational Technology (KKTC)
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları- 2007-
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları- 2002-
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi- 2010-
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- 2011-
Yardım ve Dayanışma- 2010-
Yasama Dergisi- 2006-
Yaşar Üniversitesi E-Dergi- 2006-
Yönetim : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi- 2010-
Yönetim : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi- 1976
Yönetim ve Ekonomi : Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi- 2001-
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- 2004-
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 2003-
Zeitschrift für die Welt der Türken = Journal of World of Turks- 2009-
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 2005-